Gedragscode

 

Sociale Gedragscode

 

Wat omvat de sociale Gedragscode ?

 

Met de gedragscode zeggen we ‘hardop’ wat we binnen de vereniging van elkaar verwachten.
Volgende punten zijn bedoeld als uitgangspunt:

 

 • We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.

   

 • We gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletieksport bij AVLO in een sportieve, veilige sfeer.

   

 • We vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.

   

 • We houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.

   

 • We gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AVLO; we gebruiken de atletiekaccommodatie en de bijhorende gebouwen met de nodige eerbied.

   

 • Indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) 
  waar die thuis hoort.

   

 • Binnen het atletiekterrein en de gebouwen waarvan AVLO gebruik maakt wordt 
  niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.