Net zoals de vorige jaren kunnen jullie een jaarboek van het voorbije atletiekseizoen en een kalender voor de zomer 2018 bestellen via de club.
Een jaarboek kost 22 euro, een kalender 12 euro. Wanneer je beide bestelt betaal je 32 euro.
Bestellen kan tot 28 januari


Gedragscode

 

Sociale Gedragscode

 

Wat omvat de sociale Gedragscode ?

 

Met de gedragscode zeggen we ‘hardop’ wat we binnen de vereniging van elkaar verwachten.
Volgende punten zijn bedoeld als uitgangspunt:

 

 • We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.

   

 • We gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletieksport bij AVLO in een sportieve, veilige sfeer.

   

 • We vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.

   

 • We houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.

   

 • We gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AVLO; we gebruiken de atletiekaccommodatie en de bijhorende gebouwen met de nodige eerbied.

   

 • Indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) 
  waar die thuis hoort.

   

 • Binnen het atletiekterrein en de gebouwen waarvan AVLO gebruik maakt wordt 
  niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.