Info en inschrijvingen voor

van 5 naar 10 km in 10 weken.

Wil je jurylid worden?

Beste atleten, ouders of grootouders, (nonkels en tantes,...)
 
 
AVLO heeft nood aan juryleden ?.

Vanaf dit seizoen is het mogelijk om clubjurylid te zijn. Dat betekent dat je kan meewerken op een eigen wedstrijden als jurylid. 
 
 
Clubjurylid 
 
Wat?
 
Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen AVLO. Je wordt nooit opgeroepen om te jureren op andere terreinen. Als clubjurylid kan je evenwel niet als chef van een proef of functie optreden. 
 
Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:
 
Je volgt praktische opleiding (halve dag) bestaande uit (een theoretisch deel) een praktische rondleiding op de piste.
 
Na deze opleiding kan je aan de slag als clubjurylid (je ontvangt dan een jurybadge).
 
(minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.) 
 
22 juni 2019 Plaats: piste VS (Oordegem) - 14u00 
 
Inschrijven voor 24 februari bij An (anvh@atletiek.be) 
 
 
 
Jurylid niveau 1
 
Wat? 
 
Als jurylid niveau 1 engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook bij andere verenigingen. 
 
Als jurylid niveau 1 kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt, als chef verantwoordelijk zijn voor een proef of functie. 
 
Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:
 
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. 
 
Nadien loop je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal bij het werpen. 
 
Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1.
 
Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een jurybadge en de Nederlandstalige versie van het IAAFreglementenboekje. (minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.) 
 
 
 
9 maart 2019 Sportcentrum Hoge Wal Vlierzele - 9u00 (lunchpakket zelf voorzien)  
 
 
In bijlage een uitgebreid schrijven wat het allemaal inhoud en wat er van jouw wordt verwacht. 
 
Inschrijven voor 24 februari bij An (anvh@atletiek.be) 
 
 
Avlo zou het super ? vinden om enkele nieuwe juryleden te verwelkomen. 
 
Interesse aarzel niet om u in te schrijven. 
 
 
met sportieve groeten,
 
Veerle Baeyens
secretaris vzw AVLO

Elektronisch inschrijven voor sportjaar 2018 - 2019

De onderstaande link leidt u naar een pagina waar u 1 atleet kan inschrijven voor het sportjaar 2018 - 2019.
Na de registratie wordt u naar een online betalingspagina geleid waar u de betaling kan uitvoeren.
Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier 

Vanaf 3 atleten (joggers en kangoeroes worden niet mee geteld) per gezin komt u in aanmerking voor het familietarief.
Via de online inschrijving wordt deze korting niet verrekend. Indien u voor dit familietarief in aanmerking komt dient u contact op te nemen met Dirk Vervaet via e-mail  dirk.vervaet@skynet.be. Vermeldt alle aangesloten leden en categorie, van het gezin, evenals het bankrekeningnummer. Het teveel betaalde lidgeld wordt dan na controle terugbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

Atleet/jogger inschrijven

Gedragscode

 

Sociale Gedragscode

 

Wat omvat de sociale Gedragscode ?

 

Met de gedragscode zeggen we ‘hardop’ wat we binnen de vereniging van elkaar verwachten.
Volgende punten zijn bedoeld als uitgangspunt:

 

 • We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.

   

 • We gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletieksport bij AVLO in een sportieve, veilige sfeer.

   

 • We vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.

   

 • We houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.

   

 • We gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AVLO; we gebruiken de atletiekaccommodatie en de bijhorende gebouwen met de nodige eerbied.

   

 • Indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) 
  waar die thuis hoort.

   

 • Binnen het atletiekterrein en de gebouwen waarvan AVLO gebruik maakt wordt 
  niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar. 

   

   

Ziekenfonds

 

TERUGBETALING MUTUALITEITEN

 

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan. Meestal dient hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden, maar voor de voornaamste mutualiteiten hebben wij alvast  hieronder alles verzameld voor u. Let op: we proberen deze informatie actueel te houden, maar voor exacte cijfers en informatie verwijzen we u naar de respectievelijke websites van deze mutualiteiten.

Het formulier krijgt u bij inschrijving van de secretaris.

 

Christelijke Mutualiteiten

Voordeel
De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,50 euro voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld.
Voorwaarden

 • Lid zijn van de CM.
 • De sportdiscipline moet voorkomen op de CM-lijst.
 • De sportverenigingen die in aanmerking komen moeten erkend zijn door een sportfederatie of gemeentelijke sportraad.
 • Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar lopen.


Opmerkingen
De cumulatie van tegemoetkomingen in geval van een aansluiting bij een sportvereniging, aansluiting bij een jeugdbeweging, tegemoetkoming bij openluchtklassen en tegemoetkoming bij speelpleinwerking wordt beperkt tot 25 euro per persoon en per kalenderjaar.  Personen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen maximaal 37,50 euro per persoon en per kalenderjaar.

 

Bond Moyson

Voordeel
MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. De terugbetaling bedraagt jaarlijks:

 • 20 euro voor jongeren vanaf 6 jaar
 • 15 euro voor personen van 25 tot en met 64 jaar
 • 10 euro voor personen vanaf 65 jaar

Voorwaarden

 • De sportclub moet aangesloten zijn bij een door Bloso en/of het BOIC erkende sportfederatie.


Opmerkingen
Afhankelijk van je leeftijd maakt deze tegemoetkoming deel uit van de Jongerenkorf of van de korf beweging en preventie. De totale tegemoetkoming van items uit deze korf is maximum 50 euro per jaar. Controleer dus zelf of je niet reeds aan dit maximum bedrag zit.

 

Liberale Mutualiteit

Voordeel
Wie actief aan sport doet en zich aansluit bij een erkende sport- of fitnessclub, ontvangt een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.
Voorwaarden

 • Actief de sport beoefenen.
 • Niet professioneel de sport beoefenen of enige andere vergoeding te krijgen om de sport te beoefenen.


Opmerkingen
Geen

 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Voordeel
Een tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 euro per jaar.
Voorwaarden

 • Aangesloten zijn voor de duur van een volledig sportseizoen.


Opmerkingen
Geen

 

Onafhankelijk Ziekenfonds

 

Voordeel
OZ betaalt je een tussenkomst van € 12,00 voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.
Voorwaarden

 • In regel zijn met de OZ-bijdragen comfort.
 • Het lidgeld moet voor de duur van een sportseizoen betaald zijn. (Dit is het geval voor elk lidgeld betaald voor nieuwjaar)


Opmerkingen
Geen

 

Euromut

Voordeel

 • Een vaste tegemoetkoming tot € 15/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub
 • Een vaste tegemoetkoming tot € 30/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub voor volwassenen met een BMI vanaf 25 of kinderen met een percentiel vanaf 85

Voorwaarden

 • Aangesloten zijn bij de aanvullende verzekering+ (AV+) en in orde zijn met de betaling van de bijdragen en de wachttijden.
 • De sportclub moet de sportbeoefening begeleiden en omkaderen.
 • Het gaat om een lidmaatschap van ten minste één maand.
 • De tegemoetkoming geldt voor één inschrijving per rechthebbende en per kalenderjaar.
 • Voor de tegemoetkoming van € 30 moet u een medisch getuigschrift voorleggen dat de BMI/het percentiel vermeldt (tenzij het ziekenfonds dit document al eerder ontving voor een andere tegemoetkomingsaanvraag).


Opmerkingen


Geen

Trainingsuren

 

 

TRAININGSUREN

 

 

Trainingen in Lokeren


De trainingen gaan door op het atletiekterrein in het Durmepark, Sportlaan, Lokeren.
In de winter wordt 's woensdags in de sporthal getraind en 's maandags in de Topsporthal te Gent (voor wie aan indooratletiek wil doen).

 

 

 

Uurregeling Lokeren

 

kangoeroes: zaterdag van 10u tot 11u30
benjamins - pupillen - miniemen:
woensdag (zomerperiode - vanaf maart - hervatting buitentraining) van 16u30 tot 18u
woensdag (vanaf november) van 16u tot 17u30
donderdag van 18u tot 19u15 (looptraining)
zaterdag van 10u tot 11u30
vanaf kadetten t.e.m. masters:
maandag (winterperiode): Gent Topsporthal (sprint - horden - springen) - vertrek om 18u aan de piste te Lokeren
maandag (zomerperiode): om 18u (sprint - horden -springen)
dinsdag om 18u30: specialisatie sprint- en hordentraining in Lokeren
woensdag van 18u tot 19u30 (alle disciplines)
vrijdag om 18u (specialisatie midden- en langeafstands-lopen / ver- en hoogspringen)
vrijdag (zomerperiode april - september): springen - start om 18u
zaterdag van 10u tot 11u30 (specialisaties kogel-discus)
zondag van 10u tot 12u (alle disciplines)


 

Trainingen in Zele


De trainingen gaan door op het atletiekterrein in het Sport- en Wandelpark Ter Elst, Elststraat, Zele
 
 
Uurregeling Zele
 
kangoeroes:
vrijdag van 18u15 tot 19u30
benjamins - pupillen - miniemen:
dinsdag alle disciplines van 18u15 tot 19u30

woensdag looptraining pupillen en miniemen van 18u15 tot 19u30

vrijdag alle disciplines van 18u15 tot 19u30
vanaf kadetten t.e.m. masters:
maandag sprint, halve fond, fond en aflossingen van 18u15 to 19u30

                 horden van 18u00 tot 20u00
woensdag sprint, halve fond, fond van 18u15 tot 19u30

vrijdag sprint, halve fond, fond, aflossingen, kogel, discus van 18u15 tot 19u30
             horden van 18u00 tot 20u00
 
zondag horden van 10u00 tot 12u00

Trainers

TRAINERS

Geert De Borger
disciplinetrainer meerkamp - horden
diploma / trainer trainer A 
specialiteit meerkamp - horden 
trainingsgroep Development stage en Performance stage
telefoon 0496/91.93.11
mail geert.de.borger@avlo.be
   
Joachim Cordeel
disciplinetrainer kogel - discus Lokeren
diploma / trainer Trainer B werpen
specialiteit kogel-discus
trainingsgroep Development en Performance stage
mail joachim.cordeel@gmail.com 
   
Gino De Beule
disciplinetrainer ver & hinkstap
diploma / trainer trainer A ver en hinkstap (2007)
  trainer B sprint, horden, hoog en polsstok (1998)
specialiteit ver - hinkstap
trainingsgroep Development en Performance stage
telefoon  
mail gbe@vab.be
   
Wannes Van Lancker
disciplinetrainer spurt Lokeren
diploma / trainer trainer A "sprint-horden"
specialiteit spurt - horden
trainingsgroep Development stage
telefoon 0473/37.47.04
mail wannes.vanlancker@avlo.be
   
Luc Van Hecke
disciplinetrainer spurt Zele
diploma / trainer trainer A "sprint-horden"
specialiteit spurt - horden
trainingsgroep Development stage
mail luc_vanhecke@bloso.be
   
diploma / trainer trainer A sprint/horden/aflossing
  trainer B springen
specialiteit Sprint
trainingsgroep Performance stage
mail koen.dick.70@gmail.com
   
Kurt Baeyens
jeugdtrainer Zele
diploma / trainer initiator
specialiteit lopen
trainingsgroep pup-min - cad
   
Bart Pauwels
disciplinetrainer speer Lokeren
diploma / trainer  
specialiteit speerwerpen
trainingsgroep Performance stage
   
Tim Rogge
disciplinetrainer (halve) fond
diploma / trainer trainer A 
specialiteit 400 m/fond/halve fond
trainingsgroep Performance stage
telefoon 0496/80.54.84
mail rogerpistole@hotmail.com
   
Herman Daeyaert
 
diploma / trainer trainer B 
specialiteit ver - hoog
trainingsgroep vanaf kadet?
telefoon 09/345.95.85
mail herman.daeyaert@telenet.be
   
Steffi Dhont
disciplinetrainer polsstok
diploma / trainer Trainer A polsstok, trainer B meerkamp, initiator gymnastiek, leerkracht LO
specialiteit polsstok
trainingsgroep Development en Performance stage
mail steffi_dhont@hotmail.com
   
Tom Van Hooste
disciplinetrainer (halve) fond
diploma / trainer geen
specialiteit fond
trainingsgroep Performance stage
mail tom.vanhooste@gmail.com
   
Dirk Vervaet
disciplinetrainer (halve) fond
diploma / trainer geen
specialiteit fond
trainingsgroep Performance stage en Kids zone
mail dirk.vervaet@skynet.be
   
Berten De Vleesschauwer
jeugdcoördinator benjamins, pupillen en miniemen Lokeren en Zele
  disciplinetrainer (halve) fond Lokeren
diploma / trainer initiator
specialiteit fond / halve fond
trainingsgroep Development stage
telefoon 0497/28.06.11
mail berten.dv@gmail.com
   
Erwin Thibau
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer aspirant initiator
specialiteit jeugd
trainingsgroep kids zone
mail erwin.thibau@gmail.com
   
Tom De Backer
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer instructeur B
specialiteit  
trainingsgroep Development stage
mail tom.de.backer2@skynet.be
   
Patrick Van Waes
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer trainer A
specialiteit Lopen - Hockeybalwerpen
trainingsgroep Kids zone
telefoon 0476/61.06.45
mail patrick.van.waes@avlo.be
   
Rudy De Neve
jeugdtrainer Lokeren en Zele
diploma / trainer initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
mail dnrudi@hotmail.com
   
Jordi Cordeel
jeugdtrainer Lokeren en Zele
diploma / trainer geen
specialiteit kogel-discus
trainingsgroep Development stage
   
Marjolein Heynderickx
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer initiator
specialiteit  
trainingsgroep Development stage
mail hey.marjolein@gmail.com
   
Greta Van Doorselaer
jeugdtrainster Lokeren en Zele
diploma / trainer trainer B spurt
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Development stage en Kids zone
   
Tony Sterckx
jeugdtrainer Zele
diploma / trainer geen
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Erik Van Driessche
jeugdtrainer Zele
diploma / trainer Initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Elien Vervaet
jeugdtrainster Lokeren
diploma / trainer geen
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Andy Beirnaert
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Jurgen Van Den Branden
Disciplinetrainer discus
diploma / trainer  
specialiteit Discuswerpen
trainingsgroep Performance stage
   
Yorben Audenaert
jeugdtrainer Lokeren en Zele
diploma / trainer aspirant-initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Nils Vandenabeele
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer aspirant-initiator
specialiteit jeugd
trainingsgroep ben - pup - min
   
Arno Thibau
jeugdtrainer Lokeren
diploma / trainer aspirant-initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Jens Verduyckt
jeugtrainer Lokeren
diploma / trainer Initiator
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
   
Johan Kloek Disciplinetrainer speer
diploma Initiator Atletiek
specialiteit Speerwerpen
trainingsgroep Development stage
mail Lac.une@hotmail.com
   
Kurt Baeyens  
diploma initiator
specialiteit Afstand
trainingsgroep Development stage
mail baeyenskurt@gmail.com
   
Els De Wael  
diploma Master in de Kinesitherapie
specialiteit Algemene training
trainingsgroep Development stage
mail de_wael_els@hotmail.com
   
Frederik Vanwynsberghe  
diploma initiator
specialiteit Algemene training
trainingsgroep Development stage
mail Frederikvanwynsberghe@hotmail.com
   
Leen Groothaert jeugdtrainer Lokeren
diploma Regentaat LO
specialiteit Alle disciplines
trainingsgroep Kids zone
mail leen.groothaert@gmail.com
   
Jan Vervaet  
diploma Master Lichamelijke Opvoeding - Trainer B
specialiteit halve fond - fond
trainingsgroep Kid's zone en Development Stage
mail jan.vervaet@hotmail.com

Raad van bestuur

RAAD VAN BESTUUR

 

Van Waes Patrick

voorzitter
Kerkstraat 70
9160 Lokeren
09 349 28 82
patrick.van.waes@avlo.be
 
 
 
Vermeiren Pieter

ondervoorzitter
Karel Haegenstraat 9
9240 Zele
0473 35 34 55
pv.112010@gmail.com
 
 
 
Vervaet Dirk

penningmeester
Eikelstraat 6
9160 Lokeren
09 349 47 24
dirk.vervaet@skynet.be
 
 
 
De Vleeschauwer Berten

sportief- en administratief medewerker
jeugdcoördinator
Dalialaan 23
9160 Lokeren
0497 28 06 11
berten.devleeschauwer@avlo.be
 
 
 
Baeyens Veerle

secretaris
Pontweg 55
9160 Lokeren
09 345 48 27
avlo@val.be
 
 
 
De Backer Tom

jeugdwedstrijden- ontspanningsweekend
Kovekensstraat 1
9160 Lokeren
09 349 14 59
tom.de.backer2@skynet.be
 
 
 
De Borger Geert

afgevaardigde sportraad
E. Claesstraat 11
9160 Lokeren
09 349 02 75
geert.de.borger@avlo.be
 
 
 
De Smedt Peter

verantwoordelijke kern Zele
Burgemeester Van Ackerwijk J 219
9240 Zele
peterdesmedt_arch@telenet.be
 
 
 
Vertonghen Andy
recreatie en stratenlopen
Neerhofdreef 46
9160 Lokeren
0476 67 54 04
andy.vertonghen@scarlet.be
 
 
 
Neels Eddy
juryleden
Hellestraat 28
9112 Sinaai
03 772 59 30
 
 
 
 
 
Thibau Erwin
ontspanningsweekend - masters
Hillarestraat 167
9160 Lokeren
09 348 35 19
erwin.thibau@gmail.com
 
 
 
Van Engel Freddy

lid
Spoorweglaan 31
9160 Lokeren
09 348 90 09
freddy.van.engel@telenet.be
 
 
 
 
Verduyckt Guido

Webmaster
Veldeken 172B
9240 Zele
0475 74 01 58
verduyckt.guido@gmail.com