Atleten geboren in 2017-2012 (=onderbouw):

Voor meer info kan u e-mailen naar onderbouw.avlokeren@gmail.com

G-Atletiek

i.s.m.
 
Meer info bij Joaquim Fatoïchan De Meester

 

Winterkalender KAN, BEN, PUP en MIN1

Sportkampen 2023

 

TERUGBETALING MUTUALITEITEN

 

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan. Meestal dient hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden, maar voor de voornaamste mutualiteiten hebben wij alvast  hieronder alles verzameld voor u. Let op: we proberen deze informatie actueel te houden, maar voor exacte cijfers en informatie verwijzen we u naar de respectievelijke websites van deze mutualiteiten.

Het formulier krijgt u bij inschrijving van de secretaris.

 

Christelijke Mutualiteiten

Voordeel
De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,50 euro voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld.
Voorwaarden

 • Lid zijn van de CM.
 • De sportdiscipline moet voorkomen op de CM-lijst.
 • De sportverenigingen die in aanmerking komen moeten erkend zijn door een sportfederatie of gemeentelijke sportraad.
 • Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar lopen.


Opmerkingen
De cumulatie van tegemoetkomingen in geval van een aansluiting bij een sportvereniging, aansluiting bij een jeugdbeweging, tegemoetkoming bij openluchtklassen en tegemoetkoming bij speelpleinwerking wordt beperkt tot 25 euro per persoon en per kalenderjaar.  Personen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen maximaal 37,50 euro per persoon en per kalenderjaar.

 

Bond Moyson

Voordeel
MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. De terugbetaling bedraagt jaarlijks:

 • 20 euro voor jongeren vanaf 6 jaar
 • 15 euro voor personen van 25 tot en met 64 jaar
 • 10 euro voor personen vanaf 65 jaar

Voorwaarden

 • De sportclub moet aangesloten zijn bij een door Bloso en/of het BOIC erkende sportfederatie.


Opmerkingen
Afhankelijk van je leeftijd maakt deze tegemoetkoming deel uit van de Jongerenkorf of van de korf beweging en preventie. De totale tegemoetkoming van items uit deze korf is maximum 50 euro per jaar. Controleer dus zelf of je niet reeds aan dit maximum bedrag zit.

 

Liberale Mutualiteit

Voordeel
Wie actief aan sport doet en zich aansluit bij een erkende sport- of fitnessclub, ontvangt een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.
Voorwaarden

 • Actief de sport beoefenen.
 • Niet professioneel de sport beoefenen of enige andere vergoeding te krijgen om de sport te beoefenen.


Opmerkingen
Geen

 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Voordeel
Een tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 euro per jaar.
Voorwaarden

 • Aangesloten zijn voor de duur van een volledig sportseizoen.


Opmerkingen
Geen

 

Onafhankelijk Ziekenfonds

 

Voordeel
OZ betaalt je een tussenkomst van € 12,00 voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.
Voorwaarden

 • In regel zijn met de OZ-bijdragen comfort.
 • Het lidgeld moet voor de duur van een sportseizoen betaald zijn. (Dit is het geval voor elk lidgeld betaald voor nieuwjaar)


Opmerkingen
Geen

 

Euromut

Voordeel

 • Een vaste tegemoetkoming tot € 15/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub
 • Een vaste tegemoetkoming tot € 30/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub voor volwassenen met een BMI vanaf 25 of kinderen met een percentiel vanaf 85

Voorwaarden

 • Aangesloten zijn bij de aanvullende verzekering+ (AV+) en in orde zijn met de betaling van de bijdragen en de wachttijden.
 • De sportclub moet de sportbeoefening begeleiden en omkaderen.
 • Het gaat om een lidmaatschap van ten minste één maand.
 • De tegemoetkoming geldt voor één inschrijving per rechthebbende en per kalenderjaar.
 • Voor de tegemoetkoming van € 30 moet u een medisch getuigschrift voorleggen dat de BMI/het percentiel vermeldt (tenzij het ziekenfonds dit document al eerder ontving voor een andere tegemoetkomingsaanvraag).


Opmerkingen


Geen